เกมส์มาริโอช่วยเจ้าหญิงวิธีเล่น

กดปุ่ม Space bar เพื่อเริ่มเล่นเ
กม

มาริโอต้องหาทาง
ไปหาเจ้าหญิง โดยมีอุปสรรคขวางทาง

บังคับทิศทางปุ่
มลูกศร กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อกระโดด

โดยพยายามวิ่งไป
หาเจ้าหญิงให้เร็วที่สุด เพื่อผ่านด่าน

1 comment: